מדיניות ביטולים ותנאי שימוש

תנאים אלה משפיעים על זכויותיך ועליך לקרוא אותם בקפידה

הסכמה לתנאי השימוש
תנאי השימוש חלים על שימושך בתוכן ובתכונות הקיימות בשם הדומייןpizzaporto.co.il, וכמו כן באתרים ו/או אפליקציות אחרות שהתנאים מופיעים בהם או מקושרים להם (להלן יחד: "הפלטפורמה") אשר מופעלים ע"י חברת יועז אחזקות בע"מ (להלן: "פיצה פורטו"). שימוש, ביקור, או גלישה באתר שלנו מהווים את אישורך והסכמתך להיות כפוף לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש להלן, עליך להימנע משימוש בפלטפורמה. תנאי השימוש הם הסכם שוטף בינך לבין פיצה פורטו שחל על שימוש בפלטפורמה של פיצה פורטו

שינויים בתנאי השימוש
פיצה פורטו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, עם או ללא הודעה מראש. גרסה עדכנית של תנאי השימוש נמצאת בתחתית דף האתר וניתנת לצפיה בלחיצה על הקישור המצורף. הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש מבטלת גרסאות קודמות. שימושך באתר פיצה פורטו לאחר שינויי תנאי השימוש מהווה את הסכמתך להיות כפוף לשינויים שבוצעו.

פרטיות ומידע אישי
פיצה פורטו מחויבת להגנה על פרטיות המידע האישי שאתה מזין באתר. כל מידע שמועבר לאתר כפוף למדיניות הפרטיות שתנאיה מובאים לעיל. כדי להבין את הנהלים שלנו, אנא עיין במדיניות הפרטיות שניתנת לצפיה בקישור בתחתית דף האתר. תאריך השינוי של מדיניות הפרטיות יצוין מתחת למדיניות.

החשבון שלך
בעת פתיחת חשבון באתר, הנך האחראי על שמירת הסודיות של החשבון והסיסמה שלך ועל הגבלת הגישה לחשבונך, והנך מסכים לקבל עליך אחריות על כל הפעולות שמתבצעות במסגרת החשבון או הסיסמה שלך. האתר מוכר מוצרים למבוגרים שיכולים לבצע רכישות בעזרת כרטיסי אשראי. במידה וגילך נמוך מ-13, תוכל לגלוש באתר, אך לא לפתוח חשבון, לרכוש מוצרים, או להשתתף בהצעות או קמפיינים. פיצה פורטו שומרת לעצמה את הזכות לסרב למתן שרות, לסגור חשבונות, להסיר או לערוך תוכן, או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הסכמתך לשימוש או/ו ביקור באתר מהווה את הסכמתך לתנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאי מדיניות הפרטיות של פיצה פורטו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר של פיצה פורטו. הנך מסכים בזאת לקבל שיחות והודעות SMS ע"י אמצעים אוטומטיים. הרשמה לקבלת שיחות והודעות SMS אינה תנאי לביצוע רכישה.

אתר פיצה  פורטו ((pizzaporto.co.il

תנאי השימוש חלים על משתמשי האתר, כולל משתמשים שמעלים תוכן וידאו, מידע, וחומרים או שרותים אחרים באתר. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד ג' שאינם בבעלות או תחת שליטת פיצה פורטו . התוכן, מדיניות הפרטיות, או נהלים של אתרי צד ג' אינם נמצאים בשליטתה או אחריותה של פיצה פורטו. בנוסף, פיצה פורטו לא תוכל ולא תצנזר או תערוך תוכן של אתר צד ג' כלשהו. שימוש באתר מהווה את הסכמתך המפורשת לשחרר את פיצה פורטו מכל אחריות בגין שימושך באתר צד שלישי כלשהו. בהתאם לכך, אנחנו ממליצים לך לשים לב מתי אתה יוצא מהאתר, ולקרוא את תנאי מדיניות הפרטיות של כל אתר אחר שבו אתה מבקר.

גישה לאתר

 • פיצה פורטו מעניקה לך בזאת הרשאה להשתמש באתר בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן, כפוף לתנאים הבאים: (i) השימוש המאושר שלך באתר הנו למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד; (ii) חל איסור על העתקה או הפצה של חלק כלשהו של האתר בכל מדיה שהיא ללא אישור מראש בכתב מטעם פיצה פורטו; (iii) אינך מורשה לשנות חלק כלשהו של האתר למעט החלקים החיוניים לשימוש באתר למטרותיו הייעודיות; ו-(iv) עליך להקפיד על התנאים שמפורטים בתנאי השימוש.
 • מספר תכונות באתר מצריכות פתיחת חשבון. חל איסור להשתמש בחשבון של משתמש אחר ללא אישור. בעת פתיחת חשבון, עליך לספק מידע מדויק ומלא. הנך אחראי באופן בלעדי על הפעילות שמבוצעת בחשבונך, ועליך להגן על סיסמת החשבון שלך. עליך לדווח לפיצה פורטו מיד על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מאושר בחשבונך. למרות שפיצה פורטו לא תשא כל אחריות בגין הפסדים שנגרמו לך בגין שימוש לא מורשה בחשבונך, אתה עשוי לשאת באחריות בגין הפסדים שנגרמו לפיצה פורטו או אחרים כתוצאה משימוש לא מורשה מסוג זה.
 • אתה מסכים לא לעשות שימוש או להפעיל מערכת אוטומטית כלשהי, כולל אך לא מוגבל ל"רובוטים", "עכבישים", "קוראים לא מקוונים" וכו' שניגשים לאתר ומייצרים בקשות מרובות משרתי פיצה פורטו בפרק זמן מוגדר, שמספרן עולה באופן ניכר על הבקשות שמיוצרות באותו פרק זמן ע"י מבקר באתר שמשתמש בדפדפן קונבנציונלי. על אף האמור לעיל, פיצה פורטו מאשרת למפעילים של מנועי חיפוש ציבוריים להשתמש ב"עכבישים" להעתקת תוכן מהאתר שמיועדת אך ורק ליצירת אינדקסים ציבוריים לחיפוש, ולא ליצירת זכרונות מטמון או ארכיונים של התוכן. פיצה פורטו שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאות למנועי חיפוש באופן גורף, או במקרים פרטניים. הנך מסכים לא לאסוף מידע פרטי מזהה מהאתר, לרבות שמות חשבון, או להשתמש במערכות תקשורת שמסופקות ע"י האתר למטרה מסחרית כלשהי. הנך מסכים לא לשדל לרכישה את משתמשי האתר על בסיס הבקשות שנשלחו על ידם.

אחריות מוגבלת:
חברת יועז אחזקות בע"מ מנהליה, עובדיה, או סוכניה לא ישאו באחריות כלשהי בגין נזקים ישירים, עקיפים, אקראיים, מיוחדים, נסיבתיים, או נזקים שגוררים פיצויי נזיקין בגין (i) שגיאות, טעויות, או אי-דיוקים בתוכן, (ii) פציעה או נזק לרכוש מכל סוג כתוצאה מגישה או שימוש שלך באתר, (iii) גישה לא מורשית כלשהי או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו או/ו במידע אישי או/ו פיננסי שנשמר עליהם, (iv) כל הפרעה או הפסקת תקשורת מהאתר או אליו, (v) תקלות, וירוסים, סוסים טרויאניים, וכד' שעלולים להיות מועברים אל או דרך האתר ע"י צד שלישי כלשהו, או/ו (vi) שגיאות או השמטות תוכן או הפסד או נזק כלשהו שנגרם כתוצאה משימוש שלך בתוכן שנמצא באתר, או תוכן שנשלח במייל או בצורה אחרת, או תוכן שהיה זמין באתר פיצה פורטו, בין אם על בסיס אחריות, חוזה, אחריות נזיקין, או כל הנחה משפטית אחרת, ובין אם פיצה פורטו מיודעת לגבי נזקים אפשריים מסוג זה. האחריות המוגבלת להלן תחול במלואה בהתאם להיקף המאושר עפ"י הדין ברשות המשפטית המתאימה. הנך מאשר מפורשות שפיצה פורטו לא תשא באחריות בגין בקשות משתמש או התנהלות משמיצה, פוגענית, או לא חוקית מכל סוג ע"י משתמש או כל צד ג', וכי הסיכון בגין פגיעה או נזק כתוצאה מכך הנו באחריותך בלבד. האתר מבוקר ומוצע ע"י חברת יועז אחזקות בעמ ממשרדיה בגבעתיים. פיצה פורטו אינה מתחייבת לעובדה כי אתר pizzaporto.il מתאים או זמין לשימוש במקומות אחרים. מבקרים או משתמשים באתר מרשויות משפטיות אחרות, יעשו זאת מרצונם, וישאו אחריות בגין תאימות להוראות דין מקומיות.

שיפוי: הנך מסכים להגן, לשפות, ולא לתבוע נזיקין מחברת פיצה פורטו , תאגידי האם שלה, מנהלים, עובדים וסוכנים של שותפי החברה, בגין וכנגד תביעות, נזקים, הפסדים, התחייבויות, עלויות, או חובות, והוצאות (כולל אך לא מוגבל לשכר טרחת עו"ד) בגין: (i) שימוש וגישה שלך לאתר; (ii) הפרת אחד מתנאי השימוש; (iii) הפרה של זכות צד ג', כולל אך לא מוגבל לזכויות יוצרים, קניין, או פרטיות; או (iv) טענה כי אחת מבקשות המשתמש שלך הנה פוגענית, משמיצה, גסה, או לא קבילה בכל דרך אחרת, או גורמת נזק לצד שלישי. התחייבות זו להגנה ושיפוי חלה על תנאי השימוש ושימושך באתר.
אפשרות אישור תנאי שימוש: הנך מאשר בזאת כי גילך הוא 13 ומעלה, שהנך קטין עצמאי, או מחזיק בהסכמה משפטית מההורים או האפוטרופוסים שלך, ושהנך מסוגל לעמוד בתנאים, התחייבויות, אישורים, אחריות, וחובות שמוגדרים בתנאי השימוש להלן, ולמלא את הוראותיהם. במקרה זה, הנך מאשר שגילך מעל 13 שנים, מאחר והאתר של פיצה פורטו לא מיועד לילדים מתחת לגיל 13. במידה וגילך נמוך מ-13, אנא הימנע משימוש באתר של פיצה פורטו ופנה למבוגר האחראי עליך.

זמן אספקת המוצריםזמן האספקה של המוצרים הינו בטווח מיידי של כ-40 דקות מרגע ביצוע ההזמנה באתר. למעט אם הוגדר במפורש משלוח עתידי לעיתים זמן האספקה ישתנה (בעקבות מזג אוויר קיצוני, אילוצי כבישים וכד׳) ויצויין בצורה ברורה ובולטת ברחבי האתר.

מאגר המידע : כלל הנתונים אשר נאספו ויאספו, ישמרו במאגרי המידע של החברה ובאחריותה.

אבטחה ופרטיות: פיצה פורטו מתחייבים שלא להעביר פרטי כרטיס אשראי של לקוח לצד ג'.

השימוש במידע: השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע, מבצעים ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות וההצעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני: החברה השוכרת את אתר פודבוקס  בו אתה משתמש מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי : החברה, לא תעביר את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לצד שלישי.ולא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של שימוש בתוכנת מועדון לקוחות אשר מנוהל על ידי צד ג׳ ובאחריותו הבלעדית.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies: אתרי החברה  משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים : החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע : החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

ביטול עסקה: ניתן לבטל הזמנה שטרם סופקה מכל סיבה שהיא, בפניה דרך דרכי ההתקשרות אשר מפורטים בעמוד יצירת קשר באתר זה.

מדיניות מחירים: החברה גובה דמי משלוח בנוסף למחיר המוצר כמתפרסם באתר. עם זאת ולמען הסדר הטוב, מובהר כי יתכנו הבדלים בין מחיר המוצר באיסוף מהסניף לבין מחירו במשלוח כפי שמתפרסם באתר – לבחירתו של הלקוח.

מינימום הזמנה:
מינימום ההזמנה במשלוח הינו 69 ₪
מינימום הזמנה באיסוף מהסניף תוך מימוש הטבת מתנה הינו 69 ₪

שימוש בקופונים ומתנות:

מעת לעת תפרסם פיצה פורטו על פי שיקול דעתה הבלעדי, קופונים והנחות לרכישה באתר או באיסוף עצמי,
לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בהזמנה. יש להמתין חצי שעה בין הזמנה להזמנה כאשר רוצים להשתמש ולממש 2 קופונים. לא ניתן לממש קופונים או מתנות בסכום 0 ש"ח במקביל לאחוזי הנחה באתר.

מתן הטבות בסיום ההזמנה (הטבה מתגלגלת)
את ההטבות ניתן לממש באתר האינטרנט בקנייה הבאה לאחר הקנייה בה קיבל את ההטבה. לא ניתן לקבל את ההטבה כבר באותה ההזמנה.

 • לא ניתן לשנות או להמיר את ההטבה שהלקוח קיבל.
 • את ההטבה ניתן לממש במינימום הזמנה של 69 ₪ בהזמנה באתר או באפליקציה במשלוח ובאיסוף מהסניף. אין כפל מבצעים ארוחות הטבות ופיצויים.
 • ההטבה לא תקפה בקנייה במקום (למעט איסוף עצמי)
 • על מנת לקבל את ההטבה למייל ו/או לסמס הלקוחות צריכים לאשר קבלת דבר פרסומת מפיצה פורטו
 • ההטבה תקפה לתקופה של עד 14 יום מיום ההזמנה האחרונה. בסיום תהליך ההזמנה יקבל לקוח הטבה אחת ספציפית לקנייה הבאה (ההטבה ניתנת באופן רנדומלי מבין הטבות שונות – התמונות להמחשה בלבד). ההטבה תיטען באופן אוטומטי באזור האישי באתר. על מנת לקבל את ההטבה למייל ו/או לסמס יש לאשר קבלת דבר פרסומת מפיצה פורטו. כאמור, לאחר מימוש ההטבה, יכול הלקוח להודיע לחברה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, הכל בהתאם להוראות הדין.

התחייבות לזמן משלוח:
פיצה פורטו מתחייבת לספק ללקוח את ההזמנה במשלוח תוך הזמן המוגדר באותה עת באתר. הזמן ייחשב החל ממועד קבלת אישור חברת האשראי על התשלום עבור ההזמנה, בין אם ההזמנה מתבצעת באמצעות האתר או אל מול הטלפן. מובהר כי פיצה פורטו עושה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה הנ"ל, אולם לעיתים יתכנו איחורים, ובמקרה זה יהיה הלקוח זכאי, בכפוף לפנייתו לשירות הלקוחות או הסניף,  לפיצוי שלא יפחת מזיכוי של נלווה חינם בהזמנה הבאה (בשווי של 20 ₪ לפחות).

מדיניות ביטולים ותנאי שימוש

תנאים אלה משפיעים על זכויותיך ועליך לקרוא אותם בקפידה

הסכמה לתנאי השימוש
תנאי השימוש חלים על שימושך בתוכן ובתכונות הקיימות בשם הדומייןpizzaporto.co.il, וכמו כן באתרים ו/או אפליקציות אחרות שהתנאים מופיעים בהם או מקושרים להם (להלן יחד: "הפלטפורמה") אשר מופעלים ע"י חברת יועז אחזקות בע"מ (להלן: "פיצה פורטו"). שימוש, ביקור, או גלישה באתר שלנו מהווים את אישורך והסכמתך להיות כפוף לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש להלן, עליך להימנע משימוש בפלטפורמה. תנאי השימוש הם הסכם שוטף בינך לבין פיצה פורטו שחל על שימוש בפלטפורמה של פיצה פורטו

שינויים בתנאי השימוש
פיצה פורטו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, עם או ללא הודעה מראש. גרסה עדכנית של תנאי השימוש נמצאת בתחתית דף האתר וניתנת לצפיה בלחיצה על הקישור המצורף. הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש מבטלת גרסאות קודמות. שימושך באתר פיצה פורטו לאחר שינויי תנאי השימוש מהווה את הסכמתך להיות כפוף לשינויים שבוצעו.

פרטיות ומידע אישי
פיצה פורטו מחויבת להגנה על פרטיות המידע האישי שאתה מזין באתר. כל מידע שמועבר לאתר כפוף למדיניות הפרטיות שתנאיה מובאים לעיל. כדי להבין את הנהלים שלנו, אנא עיין במדיניות הפרטיות שניתנת לצפיה בקישור בתחתית דף האתר. תאריך השינוי של מדיניות הפרטיות יצוין מתחת למדיניות.

החשבון שלך
בעת פתיחת חשבון באתר, הנך האחראי על שמירת הסודיות של החשבון והסיסמה שלך ועל הגבלת הגישה לחשבונך, והנך מסכים לקבל עליך אחריות על כל הפעולות שמתבצעות במסגרת החשבון או הסיסמה שלך. האתר מוכר מוצרים למבוגרים שיכולים לבצע רכישות בעזרת כרטיסי אשראי. במידה וגילך נמוך מ-13, תוכל לגלוש באתר, אך לא לפתוח חשבון, לרכוש מוצרים, או להשתתף בהצעות או קמפיינים. פיצה פורטו שומרת לעצמה את הזכות לסרב למתן שרות, לסגור חשבונות, להסיר או לערוך תוכן, או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הסכמתך לשימוש או/ו ביקור באתר מהווה את הסכמתך לתנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאי מדיניות הפרטיות של פיצה פורטו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר של פיצה פורטו. הנך מסכים בזאת לקבל שיחות והודעות SMS ע"י אמצעים אוטומטיים. הרשמה לקבלת שיחות והודעות SMS אינה תנאי לביצוע רכישה.

אתר פיצה  פורטו ((pizzaporto.co.il

תנאי השימוש חלים על משתמשי האתר, כולל משתמשים שמעלים תוכן וידאו, מידע, וחומרים או שרותים אחרים באתר. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד ג' שאינם בבעלות או תחת שליטת פיצה פורטו . התוכן, מדיניות הפרטיות, או נהלים של אתרי צד ג' אינם נמצאים בשליטתה או אחריותה של פיצה פורטו. בנוסף, פיצה פורטו לא תוכל ולא תצנזר או תערוך תוכן של אתר צד ג' כלשהו. שימוש באתר מהווה את הסכמתך המפורשת לשחרר את פיצה פורטו מכל אחריות בגין שימושך באתר צד שלישי כלשהו. בהתאם לכך, אנחנו ממליצים לך לשים לב מתי אתה יוצא מהאתר, ולקרוא את תנאי מדיניות הפרטיות של כל אתר אחר שבו אתה מבקר.

גישה לאתר

 • פיצה פורטו מעניקה לך בזאת הרשאה להשתמש באתר בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן, כפוף לתנאים הבאים: (i) השימוש המאושר שלך באתר הנו למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד; (ii) חל איסור על העתקה או הפצה של חלק כלשהו של האתר בכל מדיה שהיא ללא אישור מראש בכתב מטעם פיצה פורטו; (iii) אינך מורשה לשנות חלק כלשהו של האתר למעט החלקים החיוניים לשימוש באתר למטרותיו הייעודיות; ו-(iv) עליך להקפיד על התנאים שמפורטים בתנאי השימוש.
 • מספר תכונות באתר מצריכות פתיחת חשבון. חל איסור להשתמש בחשבון של משתמש אחר ללא אישור. בעת פתיחת חשבון, עליך לספק מידע מדויק ומלא. הנך אחראי באופן בלעדי על הפעילות שמבוצעת בחשבונך, ועליך להגן על סיסמת החשבון שלך. עליך לדווח לפיצה פורטו מיד על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מאושר בחשבונך. למרות שפיצה פורטו לא תשא כל אחריות בגין הפסדים שנגרמו לך בגין שימוש לא מורשה בחשבונך, אתה עשוי לשאת באחריות בגין הפסדים שנגרמו לפיצה פורטו או אחרים כתוצאה משימוש לא מורשה מסוג זה.
 • אתה מסכים לא לעשות שימוש או להפעיל מערכת אוטומטית כלשהי, כולל אך לא מוגבל ל"רובוטים", "עכבישים", "קוראים לא מקוונים" וכו' שניגשים לאתר ומייצרים בקשות מרובות משרתי פיצה פורטו בפרק זמן מוגדר, שמספרן עולה באופן ניכר על הבקשות שמיוצרות באותו פרק זמן ע"י מבקר באתר שמשתמש בדפדפן קונבנציונלי. על אף האמור לעיל, פיצה פורטו מאשרת למפעילים של מנועי חיפוש ציבוריים להשתמש ב"עכבישים" להעתקת תוכן מהאתר שמיועדת אך ורק ליצירת אינדקסים ציבוריים לחיפוש, ולא ליצירת זכרונות מטמון או ארכיונים של התוכן. פיצה פורטו שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאות למנועי חיפוש באופן גורף, או במקרים פרטניים. הנך מסכים לא לאסוף מידע פרטי מזהה מהאתר, לרבות שמות חשבון, או להשתמש במערכות תקשורת שמסופקות ע"י האתר למטרה מסחרית כלשהי. הנך מסכים לא לשדל לרכישה את משתמשי האתר על בסיס הבקשות שנשלחו על ידם.

אחריות מוגבלת:
חברת יועז אחזקות בע"מ מנהליה, עובדיה, או סוכניה לא ישאו באחריות כלשהי בגין נזקים ישירים, עקיפים, אקראיים, מיוחדים, נסיבתיים, או נזקים שגוררים פיצויי נזיקין בגין (i) שגיאות, טעויות, או אי-דיוקים בתוכן, (ii) פציעה או נזק לרכוש מכל סוג כתוצאה מגישה או שימוש שלך באתר, (iii) גישה לא מורשית כלשהי או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו או/ו במידע אישי או/ו פיננסי שנשמר עליהם, (iv) כל הפרעה או הפסקת תקשורת מהאתר או אליו, (v) תקלות, וירוסים, סוסים טרויאניים, וכד' שעלולים להיות מועברים אל או דרך האתר ע"י צד שלישי כלשהו, או/ו (vi) שגיאות או השמטות תוכן או הפסד או נזק כלשהו שנגרם כתוצאה משימוש שלך בתוכן שנמצא באתר, או תוכן שנשלח במייל או בצורה אחרת, או תוכן שהיה זמין באתר פיצה פורטו, בין אם על בסיס אחריות, חוזה, אחריות נזיקין, או כל הנחה משפטית אחרת, ובין אם פיצה פורטו מיודעת לגבי נזקים אפשריים מסוג זה. האחריות המוגבלת להלן תחול במלואה בהתאם להיקף המאושר עפ"י הדין ברשות המשפטית המתאימה. הנך מאשר מפורשות שפיצה פורטו לא תשא באחריות בגין בקשות משתמש או התנהלות משמיצה, פוגענית, או לא חוקית מכל סוג ע"י משתמש או כל צד ג', וכי הסיכון בגין פגיעה או נזק כתוצאה מכך הנו באחריותך בלבד. האתר מבוקר ומוצע ע"י חברת יועז אחזקות בעמ ממשרדיה בגבעתיים. פיצה פורטו אינה מתחייבת לעובדה כי אתר pizzaporto.il מתאים או זמין לשימוש במקומות אחרים. מבקרים או משתמשים באתר מרשויות משפטיות אחרות, יעשו זאת מרצונם, וישאו אחריות בגין תאימות להוראות דין מקומיות.

שיפוי: הנך מסכים להגן, לשפות, ולא לתבוע נזיקין מחברת פיצה פורטו , תאגידי האם שלה, מנהלים, עובדים וסוכנים של שותפי החברה, בגין וכנגד תביעות, נזקים, הפסדים, התחייבויות, עלויות, או חובות, והוצאות (כולל אך לא מוגבל לשכר טרחת עו"ד) בגין: (i) שימוש וגישה שלך לאתר; (ii) הפרת אחד מתנאי השימוש; (iii) הפרה של זכות צד ג', כולל אך לא מוגבל לזכויות יוצרים, קניין, או פרטיות; או (iv) טענה כי אחת מבקשות המשתמש שלך הנה פוגענית, משמיצה, גסה, או לא קבילה בכל דרך אחרת, או גורמת נזק לצד שלישי. התחייבות זו להגנה ושיפוי חלה על תנאי השימוש ושימושך באתר.
אפשרות אישור תנאי שימוש: הנך מאשר בזאת כי גילך הוא 13 ומעלה, שהנך קטין עצמאי, או מחזיק בהסכמה משפטית מההורים או האפוטרופוסים שלך, ושהנך מסוגל לעמוד בתנאים, התחייבויות, אישורים, אחריות, וחובות שמוגדרים בתנאי השימוש להלן, ולמלא את הוראותיהם. במקרה זה, הנך מאשר שגילך מעל 13 שנים, מאחר והאתר של פיצה פורטו לא מיועד לילדים מתחת לגיל 13. במידה וגילך נמוך מ-13, אנא הימנע משימוש באתר של פיצה פורטו ופנה למבוגר האחראי עליך.

זמן אספקת המוצריםזמן האספקה של המוצרים הינו בטווח מיידי של כ-40 דקות מרגע ביצוע ההזמנה באתר. למעט אם הוגדר במפורש משלוח עתידי לעיתים זמן האספקה ישתנה (בעקבות מזג אוויר קיצוני, אילוצי כבישים וכד׳) ויצויין בצורה ברורה ובולטת ברחבי האתר.

מאגר המידע : כלל הנתונים אשר נאספו ויאספו, ישמרו במאגרי המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע: השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע, מבצעים ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות וההצעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני: החברה השוכרת את אתר פודבוקס  בו אתה משתמש מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי : החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של שימוש בתוכנת מועדון לקוחות אשר מנוהל על ידי צד ג׳ ובאחריותו הבלעדית.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies: אתרי החברה  משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים : החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע : החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

ביטול עסקה: ניתן לבטל הזמנה שטרם סופקה מכל סיבה שהיא, בפניה דרך דרכי ההתקשרות אשר מפורטים בעמוד יצירת קשר באתר זה.

מדיניות מחירים: החברה גובה דמי משלוח בנוסף למחיר המוצר כמתפרסם באתר. עם זאת ולמען הסדר הטוב, מובהר כי יתכנו הבדלים בין מחיר המוצר באיסוף מהסניף לבין מחירו במשלוח כפי שמתפרסם באתר – לבחירתו של הלקוח.

מינימום הזמנה:
מינימום ההזמנה במשלוח הינו 69 ₪
מינימום הזמנה באיסוף מהסניף תוך מימוש הטבת מתנה הינו 69 ₪

שימוש בקופונים ומתנות:

מעת לעת תפרסם פיצה פורטו על פי שיקול דעתה הבלעדי, קופונים והנחות לרכישה באתר או באיסוף עצמי,
לא ניתן להשתמש ביותר מקופון אחד בהזמנה. יש להמתין חצי שעה בין הזמנה להזמנה כאשר רוצים להשתמש ולממש 2 קופונים. לא ניתן לממש קופונים או מתנות בסכום 0 ש"ח במקביל לאחוזי הנחה באתר.

מתן הטבות בסיום ההזמנה (הטבה מתגלגלת)
את ההטבות ניתן לממש באתר האינטרנט בקנייה הבאה לאחר הקנייה בה קיבל את ההטבה. לא ניתן לקבל את ההטבה כבר באותה ההזמנה.

 • לא ניתן לשנות או להמיר את ההטבה שהלקוח קיבל.
 • את ההטבה ניתן לממש במינימום הזמנה של 69 ₪ בהזמנה באתר או באפליקציה במשלוח ובאיסוף מהסניף. אין כפל מבצעים ארוחות הטבות ופיצויים.
 • ההטבה לא תקפה בקנייה במקום (למעט איסוף עצמי)
 • על מנת לקבל את ההטבה למייל ו/או לסמס הלקוחות צריכים לאשר קבלת דבר פרסומת מפיצה פורטו
 • ההטבה תקפה לתקופה של עד 14 יום מיום ההזמנה האחרונה. בסיום תהליך ההזמנה יקבל לקוח הטבה אחת ספציפית לקנייה הבאה (ההטבה ניתנת באופן רנדומלי מבין הטבות שונות – התמונות להמחשה בלבד). ההטבה תיטען באופן אוטומטי באזור האישי באתר. על מנת לקבל את ההטבה למייל ו/או לסמס יש לאשר קבלת דבר פרסומת מפיצה פורטו. כאמור, לאחר מימוש ההטבה, יכול הלקוח להודיע לחברה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, הכל בהתאם להוראות הדין.

התחייבות לזמן משלוח:
פיצה פורטו מתחייבת לספק ללקוח את ההזמנה במשלוח תוך הזמן המוגדר באותה עת באתר. הזמן ייחשב החל ממועד קבלת אישור חברת האשראי על התשלום עבור ההזמנה, בין אם ההזמנה מתבצעת באמצעות האתר או אל מול הטלפן. מובהר כי פיצה פורטו עושה כמיטב יכולתה לעמוד בזמני האספקה הנ"ל, אולם לעיתים יתכנו איחורים, ובמקרה זה יהיה הלקוח זכאי, בכפוף לפנייתו לשירות הלקוחות או הסניף,  לפיצוי שלא יפחת מזיכוי של נלווה חינם בהזמנה הבאה (בשווי של 20 ₪ לפחות).